• Vi yder professionel ADR rådgivning til transportbranchen.

    Vi yder professionel ADR rådgivning til transportbranchen.

    Vi hjælper med rådgivning om korrekt mærkning, udfyldelse af dokumenter mv.

  • Sikkerhedsrådgivning vedrørende opbevaring af farligt gods.

    Sikkerhedsrådgivning vedrørende opbevaring af farligt gods.

    Vi rådgiver virksomheden i korrekt håndtering og opbevaring af farligt gods.


J.C. Sikkerhedsrådgivning er en virksomhed i rivende udvikling. Vi udfører primært sikkerhedsrådgivning for transport- og fyrværkerbranchen, ligesom vi fra vore webshop sælger faresedler, fareskilte, brandslukkere, diverse ADR udstyr og bøger. Skulle du mangle udstyr vi ikke har listet i webshoppen, kan det være vi alligevel har det på lager - send venligst din forespørgsel via formularen her
ADR konventionen (forkortelse af det Franske Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) blev stiftet i 1957, og er til stadighed blevet opdateret og udvidet med nye stoffer og regler. Derfor kan det være svært for den enkelte virksomhed altid at være sikker på at man opfylder alle krav og regler.
Derfor skal alle virksomheder der beskæftiger sig med eller håndterer farligt gods have udpeget en sikkerhedsrådgiver.
Vi er et eksamineret sikkerhedsrådgivningsfirma med mange års brancheerfaring, der kan hjælpe Jeres virksomhed med at opfylde lovkravene, og føre tilsyn med, at reglerne for transport, håndtering og opbevaring af farligt gods overholdes.
En del af vore job består i at udarbejde en årsrapport til ledelsen, der beskriver virksomhedens og rådgiverens aktiviteter i forbindelse med farligt gods i det forløbne år.
Reglerne kan føles mange og kringlede, men vi kender dem til bunds og lægger stor vægt på ikke at gøre tingene mere indviklede end de i virkeligheden er, så derfor kan vi yde en hurtig og professionel service for vore kunder. Vi sælger desuden de mest almindelige farlig gods skilte, faresedler, brandslukkere mv. fra vores webshop, så vores kunder ikke skal bruge unødig tid på at finde det det lovpligtige udstyr. 
Ved indgåelse af sikkerhedsrådgiveraftale, gennemgår vi de lovpligtige krav der er til de enkelte medarbejdere i virksomheden i forhold til deres arbejdsområde. ADR koventionen 2011 lægger op til at medarbejderne skal have erhvervet sig et farligtgods kursus før de må håndtere farligt gods som led i et transport forløb.
Ligeledes findes der en del nationale og internationale regler for salg, opbevaring, mærkning og transport af fyrværkeri som skal overholdes. Også her er der tale om en uddannelse for de medarbejdere som læsser, losser eller pakker fyrværkeri til forsendelse, hvilket typisk vil være et ADR Kap 1.3 sikkerhedskursus som p.t. har en varighed af en dag.