Vi er et rådgivningsfirma med speciale for farliggodstransporter samt rådgivning for oplag og salg af fyrværkeri.

Firmaet har  22 år's erfaring inden for internationale transporter samt 16 år's undervisnings erfaring inden for extern transport med speciale i ADR kurser. Firmaet har endvidere en online shop til al farliggods udstyr.

Vi lægger stor vægt på ikke at gøre tingene mere indviklede end de i virkeligheden er, og vi yder en hurtig og professionel service.

Vi kan levere udfyldelse af IMDG forsendelsesdokumenter samt almindelig ADR transport dokumenter.

Ved indgåelse af rådgiver aftale leverer vi følgende:
 • En procedure mappe med relevant indhold
 • Gennemgang af personalets uddannelsesniveau
 • Årligt besøg i virksomheden, hvor vi
 • Fører tilsyn med at transportreglerne overholdes
 • Rådgiver dig i.f.m transport af farligt gods
 • Kontrollerer virksomhedens praksis og procedurer i.f.m aktiviteter med farligt gods
 • Gennemgang af ADR-køretøjer / Udstyr
 • Udarbejder en årsrapport
 • Udarbejdelse af uhelds-og hændelsesrapporter (evt. nødvendigt fremmøde afregnes særskilt)
 • Fri 24 timer telefonisk support vedr. transport af farligt gods
 • Fri mail support vedr. transport af farligt gods

Sikkerhedsrådgiver - hvem skal have en sikkerhedsrådgiver?

Alle virksomheder, der beskæftiger sig med, eller håndterer farligt gods, skal som udgangspunkt have udpeget en sikkerhedsrådgiver.

Det er ikke kun transportvirksomheder, der er omfattet, men også afsender- og modtagervirksomheder.

Virksomheder, der arbejder med klassificering, emballering, mærkning, på- og aflæsning af farligt gods og udfyldelse af transport- dokumenter, ligesom virksomheder der beskæftiger sig med imoprt, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er alle omfattet.